Bij coaching gaat het in het algemeen om het ontdekken van de eigen kracht en oplossende vermogen bij hobbels in het leven. Een coach komt daarom niet vaak met de juiste antwoorden, maar stelt te juiste vragen.

Als fysiotherapeut ben ik met mijn coaching natuurlijk vooral gericht op het overwinnen van gezondheidsissues, lichamelijke ongemakken of psychosomatische klachten.

Niets zo mooi als het ontdekken hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op je vitaliteit en daarmee je geluksgevoel. Ons brein meer bewust gebruiken is daarbij een geweldige tool, als kan het brein ons ook danig dwars zitten door de neiging snel in negatieve gedachte stromen te vervallen.

Het brein en de rest van het lichaam staan voortdurend met elkaar in contact. Daarom hebben lichamelijke klachten lang niet altijd een lichamelijke oorzaak, máár hebben ‘geestelijke’ klachten lang niet altijd een ‘geestelijke’ oorzaak.

Coaching speelt een belang rol bij het overwinnen van stressklachten, maar ook bij andere gezondheidsissues als overgewicht en een sterk verwaarloosde conditie.