(1) Burnout en het falen van ons medisch model (deel1)

English: See video below 'Burnout and the failure of our medical system'

Burnout rukt op. De cijfers liegen niet, steeds meer mensen raken op steeds jongere leeftijd 'Burnout'.  Tussen de 10 en 20% van de werkende bevolking heeft er last van. En ook studenten en middelbare scholieren. Het bijzondere aan alle publicaties is dat we blijkbaar wel weten wie ‘burnout’ zijn, maar niet precies weten wát het is. Meestal wordt ‘burnout’ gerekend tot de psychosociale arbeidsgerelateerde aandoeningen. Maar als je, zoals ik, vaak praat met mensen die aangeven een ‘burnout’ te hebben, kom je er al snel achter dat de term ‘psychosociaal’ niet de lading dekt. Er zijn veel fysieke symptomen zoals vermoeidheid, spierpijnen, buikpijn, wazig zien en kortademigheid. Natuurlijk; er zitten psychosociale aspecten aan ‘burnout’: het lukt niet meer om goed om te gaan met werkdruk en andere tegenslagen. Maar dit ‘niet goed omgaan’ blijkt meestal juist uit het lichamelijk protest. En deze lichamelijke klachten verdwijnen ook niet zomaar als je stopt met werken of problemen hebben.

burnout

Fysieke ontregeling
De klachten gaan een eigen leven leiden. Dit komt omdat er biologische systemen zijn ontregeld. De aanleiding is weliswaar meestal, maar niet altijd, gelegen in de werk-omstandigheden; het feit dat men zich ziek voelt komt door ontsporingen in het zenuwstelsel, hormoonhuishouding en afweersysteem. Deze ontsporing is niet zomaar over als je stopt met werken. En als niemand deze ontsporing herkend kun je lang thuis zitten met je ‘burnout’.

Diagnose 
Er is nog iets merkwaardigs aan ‘burnout’; het komt dus veel voor, maar er is niet echt een medische diagnose voor. En dus ook geen internationaal erkende aanpak. Tot voor kort werd binnen de psychotherapie/psychiatrie nog de term ‘aanpassingsstoornis’ gebruikt. Wat op zich een prima aanduiding is; daar kom ik nog op terug. Maar deze diagnose wordt nu niet veel meer gebruikt, omdat je dan geen psychologische behandelingen vergoed kan krijgen. Je bent dus aangewezen op toevallig bestaande kennis bij hulpverleners, die echter snel de neiging zullen hebben om zich op één aspect te richten.

(wordt vervolgd)

Blogs voor uw begrip
De komende weken en maanden (2015) wil ik mijn bijdrages over ‘burnout’ met je gaan delen, waarbij het mijn streven is om het verschil tussen lichamelijk, psychisch, psychosomatisch en holistisch te overbruggen. Niemand is uiteindelijk gebaat bij het strak vasthouden aan de traditionele indeling van ziektes en aandoeningen; de ‘patiënt’ al helemaal niet.
Als je niet kunt wachten tot alle blogs verschenen zijn kun je een vrijblijvende afspraak met mij maken (30 minuten). Bij voorkeur via skype.

Mijn onderwerpen voor de komende maanden:

 

·         The Bio of Stress (part 1 and 2): about adaptation and flexibility

·         To much mental, to little physical (about creating energy)

·         Measering Stress (or the lack of it)

·         No pil against my will

·         Burnout is to much stress, but  to much stress is not always a burnout 

·         My kingdom for a good night sleep

·         Dealing with a World whick does not understand you (anymore)

·         The fight or flight response is not the complete story

·         Personality, stress and burnout (part 1 and 2)

·         Highsensitivity does exist!

·         Alle dagen heel druk

·         Mindfulness is stressless

·         Pain and stress; stress and pijn

·         Wanneer ben je een ‘burnout’-specialist?

·         De ‘Holy Trinity’: relaxation, worry less and movement

·         (Top)sport kan ook leiden tot overspanning

·         The Stress of Social Media

·         Mindfulness is not a hype but stress is a hype

·         Anxiety-disorder or depression can also be a  ‘burnout’

·         Body-awareness

·         Weekend-migraine

·         RSI: burnout of arm and hands?

·         Triggerpoints; burnout of the muscles

·         Movement:hippocampus (brain) and memory

·         Tinitus

·         Burn-out at a (very) Young age

Jip Driehuizen

Illustraties: Abel Driehuizen