(14) Wat kost een behandeling bij Burnout, en hoe lang duurt deze?

healthcare-concept_23-2147513549.jpg

Omdat er veel mensen zijn met burnout tegenwoordig is het aanbod aan behulpzame mensen en instanties ook (erg) groot. Het is jammer dat er niet zoveel moeite wordt gestoken in de preventie van overspannenheid.. Gelukkig is het nog steeds mogelijk om via je verzekering een goede behandeling te krijgen die vrijwel 100% wordt vergoed. Maar hier moet je soms wel naar zoeken.

Het is niet makkelijk om een goed overzicht te krijgen in het hulpaanbod. Eerder gaf ik al aan dat dit de verwarring rond overspannenheid alleen maar vergroot. Opvallend bij het aanbod aan hulpverlening/ coaching is het grote aantal ‘ervaringsdeskundigen’ dat zich op deze markt begeeft. Opvallend, omdat je dit niet ziet bij Diabetes type 2, Obesitas, RSI of andere klachten die horen bij deze tijd.

Omdat het aanbod zo groot is, wil ik je eerst wat keuzeopties presenteren, zodat je snapt hoe de vergoedingen in elkaar zitten.

Regulier en niet regulier
Dit brengt mij bij het eerste onderscheid dat je kunt maken bij het hulpaanbod: heb je te maken met een reguliere hulpverlener of iemand die dat niet is. In Nederland hebben we dat goed geregeld via de wet BIG; het register voor beroepen die een erkende en door de overheid betaalde of in ieder geval erkende HBO of Universitaire opleiding hebben gedaan, mét de nodige bijscholingen. Het BIG-register is dus een (zekere) garantie voor kwaliteit en ook een voorwaarde voor zorgverzekeraars voor vergoeding (zie verder).

De diploma's waarmee je toegang krijgt tot het BIG-register zijn bijvoorbeeld die van artsen, apothekers, GGZ-psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Bij het kiezen van je hulp kun je dus in ieder geval hier op letten en naar vragen. Het kan immers nogal wat consequenties hebben voor de financiering. Niet reguliere zorg wordt namelijk niet vergoed door een zorgverzekering. Dat geldt dus ook voor coaches en ervaringsdeskundigen.

acupuncture-needles_318-47490.png

Regulier of alternatief
Het onderscheid tussen regulier en alternatief ligt net een beetje anders. Alternatieve genezers kunnen namelijk wel in het BIG-register zitten, maar dat komt dan omdat zij óók zo'n erkende opleiding hebben gehad. Daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een alternatieve vorm van genezen, bijvoorbeeld acupunctuur. Veel zorgverzekeraars betalen mee aan deze alternatieve  geneeswijze áls deze hulpverlener inderdaad ook een BIG-registratie heeft én als de vorm van  A G erkend is én als je het goede aanvullende pakket hebt. Alternatieve zorg wordt echter nooit voor 100% vergoed.

Specialist of generalist
Een argument van veell ervaringsdeskundigen met burnout die anderen gaan helpen is dat ze dit doen omdat ze zelf ervaren hebben dat er in de reguliere zorg onvoldoende begrip of kennis aanwezig is.. Dat is echter mijn inziens niet juist. Wél is het zo dat de kennis rondom burnout e.d. nog volop in ontwikkeling is en dat de hulpverlener zich erin verdiept moet hebben. Maar inmiddels zijn er volgens mij veel in burnout gespecialiseerde psychologen en fysiotherapeuten aanwezig. Al dan niet met een onderlinge samenwerking. In de fysiotherapie heb je bijvoorbeeld de specialisatie 'psychosomatische fysiotherapie' waar veel kijk is op spannings- en ontspanningsprocessen.

Voorts zijn er ook psychologen/ psychotherapeuten die zich verdiept hebben in de fysieke processen rond overspanning. Het is goed dat psychologen en ontspanningstherapeuten samenwerken.  De psycholoog richt zich dan meer op de mentale en emotionele processen en de ontspanningstherapeut op het leren ontspannen. Er kan een zekere overlap blijven bestaan, maar dat kan geen kwaad. Realiseer je dat praten juist veel spanning kan oproepen.

Ga na of je te maken hebt met een (reguliere) hulpverlener die zich verdiept heeft in burnout en overspanning en jou goed kan uitleggen wat er aan de hand is.

Vergoed of niet-vergoed
Vrijwel alle reguliere zorg kan door de zorgverzekeraar vergoed worden tot 100%, maar voor veel therapeutische hulp dien je dan wel een aanvullende verzekering te hebben afgesloten. Én de hulpverlener moet zelf een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar. Omdat de 'onderhandelingen' tussen zorgverleners en zorgverzekeraars op z'n zachtst gezegd nogal stroef verlopen (feitelijk is er geen sprake van onderhandeling) kiezen steeds meer hulpverleners voor werken zonder contract. In dat geval zal je een deel van de kosten zelf moeten betalen.. Oók als je een aanvullende verzekering hebt. In die gevallen bestaat er dan dus geen onderscheid tussen 'gewone' geneeswijzen en de alternatieve. De prijzen kunnen dus wel flink verschillen.

money-jar_23-2147510714.jpg

Voor gecontracteerde hulp vanuit de aanvullende verzekering hoef je géén eigen bijdrage te betalen. De wettelijke eigen bijdrage geldt alleen hulp uit de basisverzekering (maar niet de huisarts) én voor erkende alternatief genezers.


Hoe lang duurt de behandeling bij burnout en overspannenheid?
Als een hulpaanbieder jou gaat voorspellen hoe lang het duurt voordat je je weer goed genoeg voelt moet je wantrouwig zijn. Burnout en overspannenheid bestaan in veel verschillende variaties. Ik schreef daar eerder over. Het is van te voren erg moeilijk om een tijdsindicatie te geven; dit geldt ook voor de bedrijfsarts. Bij burnout etc. is er een fysiologische ontregeling die tijd vraagt. Daarna kunnen allerlei omstandigheden deze ontregeling in stand houden (d.w.z. de stressbronnen zijn nog aanwezig). 
Als een hulpaanbieder werkt met een vast budget  zal hij/zij je in een bepaald tijdsperk willen 'afbehandelen'.  Dit is een riskante strategie. De werkelijkheid is weerbarstig; er kunnen zich altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen. Bovendien moet de hulpverlener genoeg weten van de biologische processen om het 'stadium' van de overspanning goed te kunnen inschatten. Anderzijds is het schadelijk als je alles te lang laat voortsudderen.

Het 'genezen' van burnout/overspannenheid hoeft helemaal niet perse lang te duren. Als het je echt lukt om een ontspannen situatie te creëren en jezelf al dan niet tijdelijk te onttrekken aan stressvolle situaties (dus ook je hoofd 'leger' te krijgen), dan kan het best snel beter gaan. Bij een flinke uitputting kan het ook zomaar een jaar duren. Of zelfs langer. . 

Mijn ervaring is dat combinatie-trajecten (psychotherapeut/ coach met ontspanningstherapie) redelijk vlot verlopen. Zeker als mensen serieus aan de slag gaan met ontspanning.

NB. De behandeling bij Hart Fysiotherapie kan 100% vergoed worden indien je een goede aanvullende verzekering hebt. Hier valt dan ook de biofeedback onder. Een intake (30min) kan gratis (maar dan nog zonder de stressmetingen).