Algemeen

Bij coaching gaat het in het algemeen om het ontdekken van de eigen kracht en oplossende vermogen bij hobbels in het leven. Een coach komt daarom niet vaak met de juiste antwoorden, maar stelt te juiste vragen.

Als fysiotherapeut ben ik met mijn coaching natuurlijk vooral gericht op het overwinnen van gezondheidsissues, lichamelijke ongemakken of psychosomatische klachten.

Niets zo mooi als het ontdekken hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op je vitaliteit en daarmee je geluksgevoel. Ons brein meer bewust gebruiken is daarbij een geweldige tool, als kan het brein ons ook danig dwars zitten door de neiging snel in negatieve gedachte stromen te vervallen.

Het brein en de rest van het lichaam staan voortdurend met elkaar in contact. Daarom hebben lichamelijke klachten lang niet altijd een lichamelijke oorzaak, máár hebben ‘geestelijke’ klachten lang niet altijd een ‘geestelijke’ oorzaak.

Coaching speelt een belang rol bij het overwinnen van stressklachten, maar ook bij andere gezondheidsissues als overgewicht en een sterk verwaarloosde conditie.


Stress Coaching 

Stressmanagement

In deze drukke tijd waar hoge eisen gesteld worden (of die je aan jezelf stelt) zowel op werkgebied als privé is even stilstaan bij het verwerken van al deze stress (negatief én positief) geen overbodige luxe. 

Uitgangspunt bij mijn stressmanagement  is dat de chronische stress/burnout weliswaar te maken heeft met psychosociale gebeurtenissen, maar inmiddels sterk lichamelijk verankerd is en een eigen leven is gaan leiden. Leren kijken en luisteren naar het eigen lichaam, maar ook naar de gedachten die je hebt over je klachten en de sociale werkelijkheid is van belang voor herstel. Je eigen gedachten kunnen namelijk een behoorlijk struikelblok vormen en onnodige irritaties oproepen. Toegeven aan je kwetsbaarheid van dit moment en deze accepteren is de basis voor het herstel.

In de loop der jaren heb ik een genuanceerd traject ontwikkeld voor mensen die last hebben van chronische stress, burnout of (ernstige) vermoeidheid, ook in samenwerking met psychotherapeuten. Het traject begint met het in kaart brengen van het niveau van de (fysieke) stresscomponenten met je persoonlijkheids-kenmerken daarbij. Daarna wordt een persoonlijk traject opgesteld met aandacht voor het omgaan met de actuele stress, ontspanning, beweging en het piekeren. Je wordt geleid naar gedrag, gevoelens en gedachtes die je helpen uit de vicieuze cirkel te komen.

Stressmanagement kan ik deels als fysiotherapie declareren, maar de volledig begeleiding met de biofeedback-metingen en online vragenlijsten is uitgebreider dan fysiotherapie.


Health Coaching

Healthmanagement is het coachen van mensen bij het veranderen van ongezonde leefpatronen. De kennis over hoe we gezond kunnen leven is er vaak wel, maar het ontbreekt ons vaak aan de juiste motivatie, tijd en prioriteit.

De misschien wel meest voorkomende gezondheids-obstakels van deze tijd zijn (naast stress):

  •  overgewicht

  •  te veel zitten; te weinig bewegen

 Bij het helpen van mensen met overgewicht wil ik nog wel eens heilige huisjes omver schoppen zoals: ‘je moet minimaal driemaal per dag eten’ of ‘het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag’.  Als je echt wilt afvallen zul je het energiegebruik moeten laten toenemen, maar ook het lef hebben om op de reserves in te teren. Dit kan bijvoorbeeld via vasten. Het aanpakken van overgewicht heeft overigens alleen zin als je gewichtsbeheersing een vast onderdeel laat zijn van je leven en niet door tijdelijk dieet of vasten.

Meer bewegen is tegenwoordig goed te monitoren dankzij de vele beweeg-gadgets die er zijn. Alleen moet je het nog wel altijd zelf doen. Hoe kun jij in jouw leven meer bewegen integreren?