Burnout en andere stress

Stress is gezond tot het teveel wordt. Dat laatste heb je vaak (te) laat in de gaten. Vermoeidheid, prikkelbaarheid, onverklaarde angsten, strakke en pijnlijke spieren, verlies aan concentratie en emotionele labiliteit kunnen hiervan de signalen zijn.

Door de roofbouw word je fysiek, emotioneel én mentaal kwetsbaarder: ‘overspannen’.  Systemen in je lichaam slaan op hol of raken uitgeput, wat blijkt uit een teveel of juist tekort aan stresshormonen. Dit wordt door veel medici niet altijd opgemerkt!

De basis voor mijn aanpak van de overspannenheid is de ‘heilige drie-eenheid’: meer ontspannen, beter bewegen, minder piekeren.

De belangrijkste klacht bij overspanning, burnout, slapeloosheid en dergelijke is vermoeidheid. De aanpak die ik voorsta bij het aanpakken van vermoeidheid en overspannenheid vat ik samen onder de term ‘Energiemanagement’. Dit is het totaal aan maatregelen dat nodig is om de balans te herstellen (wat meer inhoud dan rust nemen).

Meer over de achtergrond/filosofie van mijn behandeling zie deze pagina

 Waar nodig werk ik samen met psychologen én met PELS, instituut bij aandachtsstoornissen.