Stressmanagement

In deze drukke tijd waar hoge eisen gesteld worden (of die je aan jezelf stelt) zowel op werkgebied als privé is even stilstaan bij het verwerken van al deze stress (negatief én positief) geen overbodige luxe.

Uitgangspunt bij mijn stressmanagement  is dat de chronische stress/burnout weliswaar te maken heeft met psychosociale gebeurtenissen, maar inmiddels sterk lichamelijk verankerd is en een eigen leven is gaan leiden. Leren kijken en luisteren naar het eigen lichaam, maar ook naar de gedachten die je hebt over je klachten en de sociale werkelijkheid is van belang voor herstel. Je eigen gedachten kunnen namelijk een behoorlijk struikelblok vormen en onnodige irritaties oproepen. Toegeven aan je kwetsbaarheid van dit moment en deze accepteren is de basis voor het herstel.

In de loop der jaren heb ik een genuanceerd traject ontwikkeld voor mensen die last hebben van chronische stress, burnout of (ernstige) vermoeidheid, ook in samenwerking met psychotherapeuten. Het traject begint met het in kaart brengen van het niveau van de (fysieke) stresscomponenten met je persoonlijkheids-kenmerken daarbij. Daarna wordt een persoonlijk traject opgesteld met aandacht voor het omgaan met de actuele stress, ontspanning, beweging en het piekeren. Je wordt geleid naar gedrag, gevoelens en gedachtes die je helpen uit de vicieuze cirkel te komen.

Stressmanagement kan ik deels als fysiotherapie declareren, maar de volledig begeleiding met de biofeedback-metingen en online vragenlijsten is uitgebreider dan fysiotherapie.